Regulamin gazetki Elektroexpert

 1. Organizatorem promocji jest firma WAKS Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Mikołowskiej 39, 44-200 Rybnik, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem 0000520394, NIP: 642-31-87-865, REGON: 243669887
 2. Promocja skierowana jest do klientów sklepu Elektroexpert na terenie całej Polski.
 3. Poprzez określenie „Klient” rozumie się każdą pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo osobę powyżej 13 roku życia posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zawierająca umowę w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, będącą jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 KC. 5.
 4. Promocja prowadzona w oparciu o niniejsze zasady ma charakter otwarty i powszechny.
 5. Oferta obowiązuje w okresie promocyjnym zamieszczonym na gazetkach Elektroexpert (zwanej niżej EE).
 6. Oferta promocyjna obejmuje towary prezentowane w gazetce EE,
  są to produkty z zakresu szeroko rozumianej elektroniki, między innymi oświetlenia, zasilania, fotowoltaiki, informatyki i zabezpieczeń CCTV i ppoż.
 7. Sklep Elektroexpert na każdy produkt posiada odpowiednią instrukcję oraz odpowiednie warunki gwarancji, które są dołączone do każdego produktu.
 8. Wydanie towaru gratisowego następuje wraz z odbiorem zakupionego towaru, zgodnie z warunkami i w ilościach określonych w gazetce promocyjnej EE.
 9. Sklep Elektroexpert zastrzega sobie prawo do wymiany towaru promocyjnego przy zachowaniu zbliżonych parametrów.