Regulamin karty VIP

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki z karty VIP Elektroexpert
 2. Organizatorem jest firma WAKS Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Mikołowskiej 39,
  44-200 Rybnik, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez 
  SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem 0000520394, NIP: 642-31-87-865, REGON: 243669887
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad obowiązywania Regulaminu
  w dowolnym momencie, bez konieczności podania przyczyny.
 4. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej organizatora www.elektroexpert.info
 5. Karty VIP będą rozdawane przez dewelopera Kwartał Domus bezpośrednio dla jego klientów.
 6. Informacja o zakończeniu Promocji zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora www.elektroexpert.info
 7. Posiadaczem karty może być jedynie klient dewelopera Kwartał Domus.
 8. Posiadacz potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.
 9. Posiadacz karty VIP musi aktywować kartę na stronie www.rejestracja.elektroexpert.info wpisując unikalny numer znajdujący się
  na karcie VIP. Po aktywacji klient staje się członkiem klubu Elektroexpert.
 10. Członek klubu Elektroexpert nabywa prawa do kupna towaru w cenach hurtowych, możliwości zwrotu nadwyżki towaru (do 2 miesięcy od zakupu), wymiany towaru na inny asortyment oraz możliwości skorzystania z bazy instalatorów i architektów wnętrz współpracujących ze sklepem Elektroexpert.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie bez konieczności podania przyczyny.
 12. Oferta ważna do 31.12.2017r